Polityka prywatności

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Niniejsza Polityka Prywatności reguluje kwestie postępowania z danymi osobowymi oraz zakres i sposób ich przetwarzania, a także kwestie interakcji z Państwem za pośrednictwem mediów społecznościowych, plików cookies i technologii podobnych dostępnych na stronie internetowej https://leclerc.pl.

Niniejsza Polityka prywatności wchodzi w życie w dniu 18.04.2023.

ADMINISTRATOR DANYCH DOMENY LECLERC.PL

Administratorem Państwa danych osobowych jako osób odwiedzających serwis https://leclerc.pl jest Galec Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa, numer NIP: 5222586670 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051602.

ADMINISTRATORZY DANYCH SKLEPÓW

W przypadku skorzystania ze stron internetowych sklepów E.Leclerc za pośrednictwem linków udostępnionych na naszej stronie https://leclerc.pl podmiotami odpowiedzialnymi za przetwarzanie Państwa danych osobowych będą odrębne podmioty, zgodnie z informacjami prawnymi udostępnionymi na tych stronach.

ADMINISTRATORZY DANYCH W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Jako grupa E.Leclerc poważnie traktujemy aktualnie toczącą się dyskusję o ochronie danych w mediach społecznościowych, ponieważ my także jesteśmy obecni w tychże mediach i tam informujemy aktywnych użytkowników o naszej ofercie. Wykorzystywane przez nas do tego celu media społecznościowe są prezentowane na naszej stronie przy użyciu logotypów i linków do poszczególnych serwisów. W związku z tym pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z linią orzeczniczą na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli RODO ponosimy wspólną odpowiedzialność za informowanie o przetwarzaniu Państwa danych osobowych. Podjęliśmy w tym celu niezbędne działania, w zakresie, w jakim umożliwił to nam dostawca. Tym niemniej odpowiedzialność w ramach RODO za przetwarzanie danych osobowych w danej sieci społecznościowej spoczywa na danym dostawcy sieci społecznościowej. Na wypadek dochodzenia roszczeń przez osoby, których dane dotyczą, najłatwiej egzekwować je bezpośrednio u operatorów sieci społecznościowych. Z naszej strony nie podejmujemy żadnych decyzji w zakresie przetwarzania danych w sieciach społecznościowych. Tylko dany dostawca sieci społecznościowej ma dostęp do danych użytkowników, w związku z czym tylko on może podjąć bezpośrednie działania z tym związane.

Dane użytkowników mogą być przetwarzane w mediach społecznościowych do celów reklamowych i badania rynku. Dzięki nim mogą być np. na podstawie różnorodnych zainteresowań użytkowników tworzone profile użytkowników. Profile użytkownika mogą być ponadto użytkowane w celu włączania celowych reklam wewnątrz mediów socjalnych i poza nimi. W tym celu media społecznościowe wykorzystują także tzw. ciasteczka, w których zapisywane są zachowania i zainteresowania użytkowników. Ponadto w tych profilach użytkowników mogą być zawarte także dane użytkowników jako członków danych mediów społecznościowych, o ile są w nich zalogowani.

W celu uzyskania szczegółowego opisu sposobu przetwarzania danych oraz możliwości złożenia sprzeciwu należy zapoznać się z polityką prywatności danej sieci społecznościowej.

W przypadku skorzystania z dodatkowej funkcjonalności Serwisu w postaci wtyczki do Serwisu Facebook, administratorem / współadministratorem danych jest firma Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, a więcej informacji na temat ochrony danych osobowych, osób odwiedzających witrynę Facebook można uzyskać pod następującym linkiem: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

W przypadku skorzystania z dodatkowej funkcjonalności Serwisu w postaci wtyczki do Serwisu Youtube, administratorem / współadministratorem danych jest firma Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, a więcej informacji na temat ochrony danych osobowych, osób odwiedzających witrynę Youtube można uzyskać pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Inspektor ochrony danych

Grupa E.Leclerc w Polsce powołała Inspektora Ochrony Danych, którym jest p. Krystian Erens. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować pod adresem mailowym: e.leclerc@infomania.pl lub pod fizycznym adresem korespondencyjnym: Galec Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa (z dopiskiem inspektor ochrony danych).

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Podmioty z grupy E.Leclerc przetwarzają dane osobowe swoich pracowników, współpracowników, partnerów biznesowych, klientów i dostawców w celu realizacji działalności gospodarczej, oraz wypełniania związanych z nią wymogów ustawowych oraz umownych, a także w niektórych wypadkach gdy udziela Państwo dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkretnego działania. W przypadku, kiedy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą – może ona zostać wycofana w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem.

Dane osobowe osób odwiedzających stronę https://leclerc.pl są przetwarzane przez administratora danych:

  • za zgodą osób, których dotyczą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  • w przypadku wykonania umowy i podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • w przypadku wypełniania przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • w oparciu o uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Administrator danych przetwarza dane osobowe na stronie np. w przypadkach:

  • prowadzenia komunikacji i udzielenie odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  • założenia konta klienta na naszej stronie – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  • kontaktu w celu zawarcia, wykonania umowy i podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • obsługi reklamacji i obsługi odstąpień od umów zawartych na odległość – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • wystawiania dokumentów sprzedażowych w tym faktur – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • szeroko pojętej obsługi klienta (mailowej, telefonicznej, w celu obsługi formularza kontaktowego) – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • obrony przed roszczeniami – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Okresy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe osób odwiedzających stronę https://leclerc.pl i korzystających z jego funkcjonalności przetwarzane są przez administratora danych przez cały okres świadczenia usługi, lub spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, lub do momentu wycofania dobrowolnie udzielonej zgody. Okresy te mogą zostać wydłużone wyłącznie w przypadku konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami. W przypadkach, kiedy przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem prawnym – dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami sektorowymi, które określają okres przetwarzania danych. W przypadku, kiedy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą – może ona zostać wycofana w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące okresów przetwarzania przekazanych danych osobowych, szczegółowych informacji udziela nasz inspektor ochrony danych.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe przekazane na stronie https://leclerc.pl, są przetwarzane przez naszych pracowników i współpracowników. Administrator danych może przekazywać dane osób odwiedzających stronę wyłącznie zaufanym Partnerom z którymi zawarto odpowiednie umowy, w tym, gdy to niezbędne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Takimi Partnerami są m.in. zewnętrzny inspektor ochrony danych, dostawca usług hostingowych, firma zarządzająca stroną WWW.

Prawa osób związane z przetwarzaniem ich danych osobowych

Każda osoba fizyczna korzystająca z funkcjonalności strony https://leclerc.pl, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz prawo ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania (w przypadkach, gdy jest to dopuszczalne z uwagi na stan faktyczny oraz obowiązki prawne spoczywające na administratorze danych), prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Ponadto każda osoba fizyczna ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza prawa tej osoby. Organem nadzorczym, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacje dodatkowe

Podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym lub warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania wymaganych danych administrator danych może nie być w stanie zrealizować usługi lub prośby osoby, której danej dotyczą.

OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT PLIKÓW COOKIES

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookies (zwanych także „ciasteczkami”) w celu zwiększenia łatwości użytkowania i funkcjonalności naszej strony internetowej. Niektóre „ciasteczka” są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym.

„Ciasteczka” to niewielkie pakiety danych wymienianych między Państwa przeglądarką a naszym serwerem sieciowym. Nie wywołują one żadnych szkód i służą wyłącznie rozpoznaniu stron internetowych. Pliki cookies mogą zawierać jedynie informacje przekazywane przez Państwa przeglądarkę, tzn. informacje, które sami wpisali Państwo do przeglądarki lub które są obecne na stronie internetowej. „Ciasteczka” nie mogą wykonywać żadnych kodów i nie mogą być wykorzystywane do uzyskania dostępu do Państwa urządzenia końcowego. Przy następnym wywołaniu naszej strony internetowej przy użyciu tego samego urządzenia końcowego informacje zapisane w „ciasteczkach” mogą być przesyłane zwrotnie albo do nas („ciasteczko dostawcy pierwotnego”) lub do aplikacji internetowej producenta trzeciego, do którego należy dane „ciasteczko” („ciasteczka dostawców zewnętrznych”).  Zapisane i odesłane informacje pozwalają danej aplikacji internetowej zorientować się, że dana strona internetowa została już kiedyś otwarta i odwiedzona za pośrednictwem przeglądarki znajdującej się na Państwa urządzeniu zewnętrznym.

W zależności od przeznaczenia i funkcji „ciasteczka” mogą dzielić się na np. następujące kategorie:

  • „Ciasteczka” niezbędne z punktu widzenia technicznego, wymagane do wykonywania podstawowych funkcji przez naszą stronę internetową. Tego rodzaju „ciasteczka” są wykorzystywane m. in. do tego, aby zapamiętać ustawienia Państwa przeglądarki w chwili, gdy wchodzą Państwo na daną stronę internetową; ewentualnie mogą Państwo zadbać o to, aby przez całą sesję zachowane zostały ważne informacje (np. login, koszyk zakupów);
  • „Ciasteczka” analityczne umożliwiające zrozumienie, w jaki sposób odwiedzający zachowują się podczas wizyty na naszej stronie internetowej, przy czym informacje takie są zbierane i analizowane wyłącznie anonimowo. Pozwala nam to na uzyskanie cennych wskazówek ułatwiających optymalizację strony internetowej oraz naszych produktów i usług.
  • „Ciasteczka” marketingowe mające na celu zastosowanie na naszej stronie internetowej ukierunkowanych działań reklamowych w stosunku do naszych użytkowników.
  • „Ciasteczka” niesklasyfikowane to takie „ciasteczka”, które aktualnie usiłujemy sklasyfikować wspólnie z dostawcami indywidualnych „ciasteczek”.

W zależności od czasu przechowywania „ciasteczka” dzielą się także na „sesyjne” i „stałe”. „Ciasteczka sesyjne” zapisują informacje wykorzystywane podczas aktualnej sesji przeglądarki. „Ciasteczka” te są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. W ten sposób na Państwa urządzeniu końcowym nie pozostają żadne informacje. Natomiast „ciasteczka stałe” zapisują informacje pomiędzy dwoma odwiedzinami tej samej strony internetowej. Na podstawie tej informacji użytkownik jest rozpoznawany jako użytkownik powracający, dzięki czemu strona internetowa wie, jak zareagować. Czas działania „ciasteczka stałego” jest określany przez dostawcę „ciasteczek”.

Podstawą prawną do stosowania „ciasteczek” technicznych jest nasz uzasadniony interes prawny w prawidłowym i bezproblemowym działaniu naszej strony internetowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Bez tych cookies nasza strona internetowa nie może prawidłowo działać. Wykorzystanie innych ciasteczek wymaga Państwa zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO mogą Państwo w każdej chwili odwołać zgodę na stosowanie „ciasteczek”, ze skutkiem na przyszłość. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Jeśli zgoda nie zostanie wyrażona, nie niesie to za sobą żadnych negatywnych konsekwencji.

Ponadto mogą Państwo skonfigurować swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, aby co do zasady uniemożliwić zapisywanie „ciasteczek” na Państwa urządzeniu końcowym, względnie, aby byli Państwo za każdym razem pytani o zgodę na ich zapisywanie. Raz zapisane „ciasteczka” można w każdej chwili usunąć. Wszelkie szczegóły dotyczące tych funkcjonalności znajdą Państwo w plikach pomocy Państwa przeglądarki.

Prosimy pamiętać, że zasadnicza dezaktywacja wszystkich „ciasteczek” może prowadzić do ograniczenia funkcjonalności naszej strony internetowej.

INTEGRACJA USŁUG I TREŚCI OSÓB TRZECICH

Na naszej stronie w celu dokonania analizy i optymalizacji naszej obecności w Internecie udostępniamy treści i usługi dostawców zewnętrznych, np. w celu prezentacji ich treści i usług, takich jak np. filmy czy czcionki. Warunkiem jest zawsze to, że dostawcy zewnętrzni tych treści muszą być w stanie rozpoznać adresy IP użytkowników niezbędne do prezentacji tych treści. Staramy się stosować wyłącznie takie treści, których dostawca wykorzystuje adres IP wyłącznie do dostawy. Przetwarzanie Państwa danych opiera się przy tym na zasadzie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegającego na optymalizacji naszej oferty internetowej. Dostawcy zewnętrzni mogą ponadto stosować tak zwane znaczniki pikselowe (niewidoczne grafiki, zwane także „Web Beacons”) do celów statystycznych lub marketingowych. Dzięki „znacznikom pikselowym” możliwe jest analizowanie ruchu odwiedzających na stronach internetowych danego portalu. Ponadto zanonimizowane informacje mogą być umieszczane w „ciasteczkach” na urządzeniu użytkownika i zostać powiązane między innymi z informacjami technicznymi dotyczącymi przeglądarki i systemu operacyjnego, odsyłających stron internetowych, czasu trwania odwiedzin, a także inne dane dotyczące korzystania z naszej oferty online oraz z informacjami z innych źródeł.

Przetwarzanie Państwa danych w „ciasteczkach” opiera się na Państwa zgodzie wyrażonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Taką zgodę mogą Państwo odwołać w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość.

FACEBOOK PIXEL

Na naszej stronie internetowej do celów analizy, optymalizacji oraz prowadzenia działalności gospodarczej naszej oferty online stosuje się tak zwane „Facebook-Pixel” sieci społecznościowej Facebook, która jest prowadzona przez firmę Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, a więcej informacji na temat ochrony danych osobowych, osób odwiedzających witrynę Facebook można uzyskać pod następującym linkiem: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

Przy pomocy Facebook-Pixels Facebook może zidentyfikować odwiedzających naszą ofertę internetową jako grupę docelową do prezentowania określonych reklam (tzw. „Facebook-Ads”). W związku z tym stosujemy Facebook-Pixels w takim celu, aby włączane przez nas Facebook-Ads pokazywać jedynie takim użytkownikom Facebooka, którzy okazali zainteresowanie naszą ofertą internetową lub wykazują pewne cechy (m. in. zainteresowanie pewnymi kwestiami lub produktami, co można określić na podstawie odwiedzonych przez te osoby stron internetowych), które to cechy przekazujemy do Facebooka (tzw. „Custom Audiences“). Przy pomocy Facebook-Pixel pragniemy także zapewnić, aby nasze reklamy Facebook Ads odpowiadały potencjalnym zainteresowaniom użytkownika i aby nie były dla niego irytujące. Ponadto przy użyciu Facebook Pixels możemy sprawdzić skuteczność reklam na Facebooku dla celów statystycznych badań marketingowych, tzn. po przez sprawdzenie, czy użytkownik klikając na reklamę na Facebooku został przekierowany na naszą stronę internetową (tzw. „Conversion“).

FACEBOOK

Informacje, które są przetwarzanie w celu obsługi Facebooka i innych produktów i funkcji oferowanych przez Facebook można uzyskać pod następującym linkiem: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

GOOGLE ANALYTICS

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy do analizy zachowania użytkowników oraz optymalizacji naszej obecności w Sieci funkcje usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą usługi Analytics jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Takie informacje dotyczące użytkowania strony internetowej, jak rodzaj i wersja przeglądarki, stosowany system operacyjny, strona odwiedzana poprzednio, nazwa hosta właściwego komputera (adres IP), godzina wysłania zapytania do serwera, są zwykle przesyłane do serwera Google i tam zapisywane.

Wykorzystujemy Google Analytics tylko z aktywowaną anonimizacją IP, w ten sposób, że rozszerzyliśmy tę stronę o kod „anonimizeIP”. To gwarantuje maskowanie Państwa adresu IP, tak że wszystkie dane są zapisywane anonimowo. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google przenoszony jest cały adres IP, a tam skracany.

Ponadto mogą Państwo zapobiec zapisywaniu danych poprzez ściągnięcie i zainstalowanie wtyczki wskazanej w podanym linku: http://tools.google.com

Dalsze informacje odnośnie wykorzystywania danych przez Google, możliwości ustawiania i wnoszenia sprzeciwu znajdą Państwo w Polityce prywatności Google pod adresem https://policies.google.com/privacy.

Zgodnie z informacją umieszczoną w polityce prywatności Google, jeśli, do przetwarzania danych ma zastosowanie prawo Unii Europejskiej Google zapewnia kontrolę opisaną w swojej polityce prywatności dostępnej pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US tak, by każdy zainteresowany mógł realizować prawo dostępu do danych, ich uaktualniania, usunięcia oraz ograniczyć przetwarzanie danych. Zgodnie z tą polityką macie Państwo także prawo zgłoszenia sprzeciwu w odniesieniu do przetwarzania lub przekazywania Państwa danych innym usługodawcom. Dla użytkowników Google z obszaru Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii administratorem danych jest Google Ireland Limited o ile ze szczególnej polityki prywatności nie wynika co innego.

GOOGLE TAG MANAGER

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy Google Tag Manager dostawcy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Tag Manager to usługa, dzięki której możemy zarządzać znacznikami (tagami) stron internetowych za pomocą interfejsu. Możemy zainstalować do strony internetowej Code Snippets, takie jak Tracking Codes czy Conversionpixel, bez konieczności ingerowania w kod źródłowy. Sam Tag Manager jest domeną pozbawioną „ciasteczek” i nie przetwarza danych osobowych, ponieważ jego zadaniem jest jedynie pomoc w zarządzaniu innymi usługami na ramach naszej oferty online.

Dalsze informacje na temat ochrony danych znajdą Państwo na następujących stronach internetowych Google:

YOUTUBE – VIDEOS

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi „YouTube” w celu zintegrowania filmów wideo. Dostawcą tej usługi jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. W przypadku wywołania przez Państwa zintegrowanych wideo YouTube tworzone jest połączenie do serwerów YouTube. YouTube otrzymuje przy tym informację, które strony Państwo odwiedzają. Polityka prywatności YouTube znajduje się pod adresem: https://www.google.com/policies/privacy

HOSTING

W ramach hostingu naszej strony internetowej zapisywane są wszystkie dane przetwarzane w związku z działaniem naszej strony internetowej. Jest to niezbędne w celu zapewnienia działania strony. Dlatego dane te przetwarzamy odpowiednio w związku z naszym uzasadnionym interesem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu optymalizacji naszej oferty internetowej. W celu udostępnienia naszych treści online korzystamy z usług dostawców webhostingu, którym udostępniamy wyżej wspomniane dane w ramach realizacji zlecenia zgodnie z art. 28 RODO.

REKLAMA KOMERCYJNA

Stosowanie danych kontaktowych z naszej stopki lub strony internetowej do celów reklamy komercyjnej jest niepożądane, chyba że udzielimy na to jednoznacznej, pisemnej zgody. Wszystkie osoby i podmioty wymienione na tej stronie internetowej sprzeciwiają się wszelkiemu komercyjnemu wykorzystaniu i przekazywaniu tych danych.

SERVER-LOG-FILES (DANE DOSTĘPOWE)

Z przyczyn technicznych, w szczególności w celu zagwarantowania funkcjonalnej i bezpiecznej obecności w Internecie przetwarzamy dane o wizytach na naszej stronie internetowej niezbędne z technicznego punktu widzenia tzw. Server-Log Files, które Państwa przeglądarka automatycznie przekazuje do nas.

Do danych dostępowych, które przetwarzamy, należą:

  • nazwa wywoływanej strony internetowej;
  • stosowany rodzaj przeglądarki, w tym jej wersja;
  • stosowany system operacyjny odwiedzającego;
  • poprzednia strona odwiedzone przez odwiedzającego (Referrer URL);
  • godzina zapytania serwerowego;
  • przekazana ilość danych;
  • nazwa hostu komputera, z którego nastąpiło wejście (stosowany adres IP, ew. zanonimizowany)

Dane te nie są przypisywane do żadnej osoby fizycznej i służą jedynie analizom statystycznym, a także do eksploatacji i udoskonalania naszej strony internetowej oraz do celów bezpieczeństwa i optymalizacji naszej oferty internetowej. Dane te są przekazywane do naszego operatora strony internetowej. Niemożliwe jest przyporządkowanie lub połączenie tych danych z innymi źródłami danych. W przypadku podejrzenia nielegalnego wykorzystania naszej strony internetowej zastrzegamy sobie prawo następczego sprawdzenia danych. Przetwarzanie danych opiera się przy tym na naszym uzasadnionym interesie w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz konieczności bezbłędnej prezentacji i optymalizacji naszej strony internetowej.

Dane dostępowe są wymazywane w krótkim czasie po wykorzystaniu ich do ich celu, najczęściej po kilku dniach, chyba że konieczne jest dalsze przechowywanie do celów dowodowych. W przeciwnym razie dane te są przechowywane do chwili ostatecznego wyjaśnienia danego zdarzenia.

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Odrzucam wszystkie Akceptuję wszystkie
Ustawienia ciastek
Dostosuj ustawienia
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane do prawidłowego działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Facebook. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Używamy plików cookie Google Analytics. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za państwa uprzednią zgodą.
Reklamowe pliki cookies służą m.in. do analizowania efektywności działań reklamowych i śledzenia konwersji.
Pliki odpowiedzialne za funkcjonowanie witryny, np.: zapamiętujące opcje wybrane przez użytkownika.
Zapisz ustawienia Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek